English

首页 >>医院讯息

重要通知

作 者:admin发布时间:2018-01-02 11:47:38

按照天津市卫生和计划生育委员会医政处(津卫医政处便函【2017】265号)要求:

一、自2018年1月1日起,我院专家号源、主任医师号源全面实行分时段预约,预约号满不再提供现场号或加号。请广大患者做好就诊前预约门诊就诊号的准备。

二、自2018年3月1日起,我院所有号源全面实行分时段预约,预约号满不再提供现场号或加号。请广大患者做好就诊前预约门诊就诊号的准备。

三、预约方式:

1、科瑞泰Q医手机APP自行预约

2、医指通网上自行预约

3、电话预约:022—65275022

4、门诊自助机自行预约

5、门诊就诊时通过门诊医生预约

6、出院时通过住院医生预约

 

                                     天津市眼科医院

                                     2017年12月1日